Portal ludzi otwartych wiara.pl

 • forum
 • blog
 • czat
 • moja wiara
 • spotkania
 • zapytaj
 • powiększ

  Aby zmienić wielkość tekstu na stronie, przytrzymaj ctrl (na komputerach MAC - cmd) i wciśnij klawisz "+" aż do uzyskania pożądanego efektu.

  Aby zmniejszyć - użyj klawisza "-". By wrócić do stanu początkowego, przytrzymaj ctrl (na MAC - cmd) i wciśnij "0".

Polityka prywatności

2. Udostępnianie danych o użytkownikach innym podmiotom

2.1 Portal wiara.pl nie udostępnia żadnych danych o użytkownikach innym podmiotom, z zastrzeżeniem jak w punkcie 2.2 i 1.10

2.2.Użytkownik wyraża zgodę na to, aby Google i jej podmioty zależne, w których posiada 100% kapitału zakładowego, mogły zatrzymywać i wykorzystywać, zgodnie z postanowieniami jej Zasad Ochrony Prywatności (które znajdują się pod adresem http://www.google.com/privacypolicy.html lub pod innym adresem URL wskazanym przez Google w tym celu) zebrane informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z Usługi (w tym między innymi Dane Klientów) w celu świadczenia na rzecz Użytkownika usług analizy i śledzenia ruchu na witrynach internetowych. Google nie będzie dzieliła się takimi informacjami z żadnymi osobami trzecimi, chyba że (i) uzyska na to zgodę Użytkownika; (ii) stwierdzi, że jest to wymagane na podstawie przepisów prawa lub w dobrej wierze uważa, że takie ujawnienie jest zasadnie konieczne w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Google, jej użytkowników lub społeczeństwa; lub (iii) przekaże takie informacje w pewnych określonych okolicznościach osobom trzecim w celu wykonywania przez nie zadań w imieniu Google (np. fakturowania lub przechowywania danych) przy zastosowaniu ścisłych ograniczeń zapobiegających wykorzystaniu lub ujawnianiu danych w sposób inny niż określony przez Google. W takich przypadkach informacje przekazywane będą na podstawie umów zobowiązujących te osoby do przetwarzania informacji wyłącznie zgodnie z poleceniami Google oraz zgodnie z niniejszą Umową i przy zastosowaniu odpowiednich środków zapewniających zachowanie poufności i bezpieczeństwo.

2.3 W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dane mogą zostać udostępnione pracownikom urzędu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

2.4 W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane osobowe użytkowników organom wymiaru sprawiedliwości.

3. Zabezpieczenie danych

Portal dołoży wszelkich starań w celu zabezpieczenia danych przed dostępem osób niepowołanych.

4. Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności przez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

4. Kontakt

Administratorem danych osobowych jest właściciel portalu wiara.pl - Instytut Gość Media*, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11, REGON: 243707398. Dane do kontaktu z portalem podano w zakładce Kontakt.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt drogą mailową na adres wiara@wiara.pl.

*Do 31.12.2014 Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej "Gość Niedzielny"

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | » | »»